085 016002824 uur per dag

Begraafplaats St. Jozef Haarlem

Tarieven voor Begraafplaats St. Jozef in Haarlem

Begraafplaats St. Jozef in Haarlem kijkt uit op de Spaarndammerdijk en op de weilanden. Het park heeft een strakke indeling en doet sober en overzichtelijk aan. In de kapel uit 1959 kunnen afscheidsdiensten worden gehouden. De kapel is opgetrokken uit hout, beton en baksteen. Voor de condoleance wordt gebruik gemaakt van de koffiekamer in het Crematorium aan de Vergierdeweg. Voor afbeeldingen van de begraafplaats klikt u hier. De tarieven voor begraafplaats St. Jozef vindt u hieronder.

Een begrafenis –zonder gebruik van aula/koffiekamer en rouwkaarten- op Begraafplaats St. Jozef is al mogelijk voor € 3.824,-

In dit bedrag zijn de kosten van het dienstverleningspakket, het graf en de voorloper opgenomen en dit zijn hiermee de kosten van alle producten en diensten die u minimaal nodig hebt op Begraafplaats St. Jozef.

Vanaf

 3.824,-

Prijsindicatie begrafenis met gebruik van aula en koffiekamer op Begraafplaats St. Jozef in Haarlem

Dienstverleningspakket

€ 2.295,-

Hierin is opgenomen:

vinkje  Verzorgen en regelen van de uitvaart
vinkje  Bespreken van de uitvaart bij u thuis
vinkje  24/7 telefonische ondersteuning
vinkje  Vervoeren van de overledene naar ons dienstencentrum
vinkje  Verzorgen en kleden van de overledene
vinkje  Nette uitvaartkist: spaanplaat met eikenprintfolie
vinkje  Gebruik van de koeling in ons dienstencentrum (maximaal 7 dagen)
vinkje  Condoleanceregister
vinkje  Vervoeren van de overledene naar de begraafplaats
vinkje  Begeleiding van een uitvaartleider op de dag van de uitvaart (max. 2 uur)
vinkje  Aangifte van overlijden, verkrijgen van verlof tot begraven
vinkje  Akte van overlijden
vinkje  Gebruik van de rijdende baar

Algemeen graf

Begraafrecht 12 jaar

€ 1.114,-

Onderhoudskosten 12 jaar

€ 415,-

Aula/koffiekamer

Aula van de begraafplaats 45 min, grafgang 30 min

€ 258,-

Koffiekamer van het crematorium 30 min

€ 200,-

50 kopjes koffie

€ 110,-

Rouwkaarten

50 stuks, inclusief opmaak, correcties, verzending van drukker

€ 198,50

Totaal

€ 4.590,50

Het gehele bedrag van de uitvaart dient een dag voor de begrafenis te zijn voldaan. In overleg kunnen uitvaartpolissen als betaalmiddel gelden.

Particulier graf

In bovenstaande tarieven voor begraafplaats St. Jozef is uitgegaan van een algemeen graf. Een algemeen graf is een graf voor (meestal) 10 jaar, waarin personen worden begraven die niet voor een eigen graf kiezen. Het is meestal een 2- of 3-persoons graf, waarin mensen komen te liggen die onderling geen enkele band met elkaar hebben. De begraafplaats bepaalt waar de algemene graven zijn gelegen. Een algemeen graf wordt na 10 jaar geruimd. U kunt er dus niet voor kiezen om het graf langer te huren.

Bij een particulier graf kunt zelf een plekje uitkiezen op de begraafplaats. U kunt deze plek huren voor 10 of 20 jaar en daarna kunt u besluiten of u het graf langer wilt huren. Een particulier graf is meestal een 2- of 3 persoons graf, waarin familie bij elkaar komt te liggen.

De kosten van een particulier graf zijn afhankelijk van de plek die u uitkiest op Begraafplaats St. Jozef. De meerkosten van een particulier graf bedragen minimaal € 1.465,-.

Vooraf de begrafenis op Begraafplaats St. Jozef in Haarlem bespreken

Als u weet dat u of iemand die u dierbaar is binnenkort gaat overlijden, kunnen we alvast eens vrijblijvend van gedachten wisselen. In een voorbespreking behandelen we uw wensen met betrekking tot de uitvaart en aan de hand daarvan stellen we een verslag en begroting voor u op. Dat geeft vaak rust, zo leert de ervaring.

Neem contact op met Onyx Uitvaartondernemer Haarlem om uw wensen over een begrafenis op Begraafplaats St. Jozef te bespreken.